Garancia

Garanciális feltételek – Jótállás, Szavatosság

A jótállás és a garancia jelentése megegyezik.

A jótállás teljes ideje alatt, akár gyártói, akár saját garanciáról van szó, a kereskedőnek kell bebizonyítani és utánajárni, hogy a hibát okozó termékhiba mikor és hogyan keletkezett.

Szavatosságnál viszont a bizonyítási kötelezettség a teljesítést követő első 6 hónapban a kereskedőt, utána pedig a fogyasztót terheli.

A jótállási és szavatossági időszak kezdete: a termék átvételétől kezdődik. Olyan termék esetében, melyet a szakszerviznek kell üzembe helyezni, akkor a jótállási időszak az üzembe helyezés időpontjától indul.

Szavatosság

Az Európai Unió egységesen szavatossági jogokat biztosít a vásárolt termékek meghibásodása esetére, többek között az áru cseréjére és szervizelésére vonatkozóan is. Ezen elvek alapján működik a computerdepo.hu is.

A jótállás/garancia azt jelenti, hogy a vásárolt termék gyártója garantálja egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalan működését.

A szavatosság és a kötelező jótállás/garancia időtartama

Szavatossági idő a termékekre 1 év, de a 10 000 Ft feletti és tartós használatra szánt termékeinkre minimum egy év jótállást vállalunk, amitől a gyártó kedvezőbb feltételeket (1-nél több évet ajánlva) eltérhet.

Szavatossági jogok érvényesítése – panaszkezelés

A vásárlástól számított első 6 hónapban, és a garancia teljes ideje alatt jelentkező hiba esetén:

A kereskedőt terheli a bizonyítási kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a vásárláskor nem volt hibás a termék, és a hibát esetlegesen az áru nem rendeltetésszerű használata okozta. A fogyasztó kifogásáról a kereskedő vagy szerviz jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetve a kifogás azonosításához szükséges adatokat, továbbá amennyiben a kifogást a fogyasztó igényétől eltérően rendezi, ennek indokát is.

Szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye. A szavatosság első 6 hónapjában illetve a garancia teljes ideje alatt a kereskedő köteles az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget viselni – így a szakvélemény beszerzési költségét is.

6 hónap után vagy a garancia leteltével:

A bizonyítási kényszer megfordul és a továbbiakban a fogyasztónak kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie közvetlenül fordulva a Fogyasztóvédelemhez.

Ez esetben a vizsgálat költségeit a fogyasztónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat – mivel ez esetben az a szavatossági vagy garanciális igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül – a kereskedő köteles visszatéríteni, de a visszatérítési kötelezettséget az nem állapíthatja meg, csak a bíróság.

Jótállás

Jótállási (garanciális) idő: minimum 1 év minden termékre

Garanciajegy érvényesítése

Személyes átvétel esetén: a számlát és a garanciajegyet átadjuk Önnek a helyszínen.

Házhozszállítás esetén: a csomag az érvényes garanciajegyet és a hozzá tatozó számlát tartalmazza. Ha bármely okból nem találja, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálaton, ahol készségesen állnak az Önök rendelkezésére és tájékoztatják a szükséges lépésekről.

Figyelem!

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, amennyiben a számla rendelkezésre áll, a szervízhálózat és üzletünk kötelessége kifogásával foglalkozni.

Eljárás a jótállási idő alatt – panaszkezelés

A jótállás teljes időtartama alatt – csakúgy, mint a szavatosság elsõ 6 hónapjában – a bizonyítás kötelezettsége a kereskedőt terheli.

A vásárlónak jogában áll reklamációval élni. Ez esetben a gyors megoldás érdekében javasoljuk, hogy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ha a termék hibás, üzletünk köteles erről jegyzőkönyvet felvenni.

A garanciális ügyintézés üzletünkben történik, tehát a hibás terméket el kell juttatni üzletünkbe. A terméket lehetőség szerint eredeti, gyári csomagolásban, annak hiányában a leggondosabb csomagolásban, tartozékaival együtt (akkumulátor, hálózati kábel) tudjuk átvenni, mivel néhány hibát az egyes elemek helytelen működése is okozhat. Bármelyik feltétel meghiúsulása esetén a készüléket nem áll módunkban garanciális feltételek között kezelni.

A termék bevizsgálása után a négy alapjog szerint járunk el: javítás, csere, árleszállítás, vagy elállás a szerződéstől. Ha az áru garanciális javításon esik át úgy a a jótállási idő az adott alkatrészre a garanciális szervizben töltött időtartammal meghosszabbodik. Amennyiben  új készüléket kap a vásárló, úgy a jótállási idő az adott alkatrészre újraindul. A garanciális eljárás során kérjük szíves együttműködésüket a gördülékeny ügyintézés érdekében.